Integritetspolicy

Integritetspolicy

Uppdaterad 09.11.2022

Denna integritetspolicy gäller för användare av Bestvet-webbplatsen. BESTVET / Frescon Oy har åtagit sig att skydda sina kunders integritet.

Den information som vi samlar in kan delas upp i information som tillhandahålls av användaren, information som observeras genom användning av onlinetjänsterna och information som fås genom analys.

Vi använder uppgifterna för att:

 • För att leverera produkter till dina prenumeranter
 • För att ge dig en bra kundupplevelse
 • Förbättra din marknadsföring
 • Förbättra din kundservice och din webbutik

Denna sekretesspolicy omfattar informationen i registerbeskrivningen enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Controller

BESTVET | Frescon Oy
Kaipionmäentie 7
37570 Lempäälä

Kontaktperson för frågor som rör registret:

Susanna Vaismaa
Kaipionmäentie 7
37570 Lempäälä
e-post: susanna.vaismaa[at]frescon.fi
tel. 0400 427 477

Vilken information kan samlas in om mig?

Information som tillhandahålls av användaren eller personligt identifierbar information.

 • Identifieringsuppgifter: namn
 • Kontaktuppgifter: adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Inga kreditkorts- eller bankuppgifter lagras för betalning.

Uppgifter som observeras och härleds från användningen av tjänsterna genom analys.

 • Inköpshistorik: beställda produkter och deras priser
 • Leveransinformation: vald leveransmetod och leveransadress

Vad används mina personuppgifter till?

 • För att leverera beställningar
 • För att upprätthålla kundrelationen
 • För analytiska och statistiska ändamål
 • För att skicka nyhetsbrev till kunder (endast till dem som har gett sitt samtycke till marknadsföring).

Behandling som grundar sig på kundens uttryckliga samtycke eller rättsliga skyldigheter.

Hur används och skyddas mina uppgifter?

Alla personuppgifter skyddas mot obehörig och olaglig åtkomst.

Behandlingen tar hänsyn till kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning som gäller från och med den 25 maj 2018. Personuppgifter kommer att förstöras i enlighet med personuppgiftslagen när den rättsliga grunden för att behålla dem upphör att existera.

Vem behandlar mina personuppgifter?

Endast Frescos egen utbildade personal har tillgång till kunduppgifter. Vår personal får endast ta del av kunduppgifterna i den utsträckning som krävs för att utföra sina uppgifter.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Vi kommer endast att spara dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i detta meddelande. Dessutom kommer vissa uppgifter att sparas längre om det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

 • Bokföringslagen föreskriver längre lagringsperioder för uppgifter, oavsett om materialet innehåller personuppgifter eller inte.
 • Systemlogguppgifter samlas in och lagras i enlighet med lagens krav för att tillhandahålla en laglig och säker onlineupplevelse för våra kunder.

Vilka rättigheter har jag?

Som kund har du rätt att:

 • Rätt att ta del av dina personuppgifter i registret.
 • För att kontrollera den information som du har registrerat om dig själv och för att begära att den uppdateras eller korrigeras.
 • begära att personuppgifter om dig raderas
 • begära rättelse eller radering av uppgifter som lagrats om dig
 • Återkalla ditt godkännande för försäljning

Du kan göra dessa önskemål och ändringar via ditt konto eller genom att kontakta vår kundtjänst på info[at]frescon.fi.

Det är upp till dig att bestämma vilken marknadsföring som är riktad till dig. Du hittar alternativen på ditt konto. Vi utvecklar ständigt vår tjänst, så funktioner kan läggas till, ändras eller tas bort.

Observera! I vissa fall kan inte all information raderas och lagstiftningen kan kräva att du behåller en del av din kundinformation.

Kommer mina personuppgifter att överföras till tredje part?

Vi kan komma att lämna ut viss nödvändig information till tredje part:

 • Analytiska och statistiska partner
 • E-postmarknadsföringspartner, om kunden har valt att ta emot vårt nyhetsbrev.
 • Till transportföretaget
 • Till en betalningsförmedlare när du betalar med betalkort.
 • Till kreditgivaren, om kunden väljer att betala med kreditföretagsfaktura eller delbetalning.

Kundens personuppgifter kommer inte att lämnas ut utanför EU eller EES. BESTVET / Frescon Oy garanterar en hög nivå av datasäkerhet och dataskydd vid överföring och behandling av uppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Används cookies på webbplatsen och vilka är de?

BESTVET använder cookies och annan liknande teknik, t.ex. lokal lagring i webbläsaren. Cookies är små textfiler som skickas mellan terminalens webbläsare och servern. Vi använder dessa tekniker för funktionalitet, personalisering, analys och marknadsföring.

Funktionella cookies och lokal lagring används för ändamål som kundidentifiering, underhåll av inloggning, uppskattning av leveranstid och funktionalitet för kundvagnen. För dessa funktioner är det obligatoriskt att använda cookies och lokal lagring och att godkänna användningen av dem.

Uppgifter som används för analys och marknadsföring anonymiseras i möjligaste mån. I annat fall behandlar vi uppgifter som personuppgifter i den mån identifieraren innehåller information om kundmålgruppering, t.ex. IP-adress.

Vi använder Google Analytics för att analysera bland annat användningen av vår webbplats, populära produkter, trender och försäljning. Informationen som skickas till Google är anonymiserad.

Du kan förhindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Observera att om du inaktiverar cookies kan det hända att vissa funktioner på webbplatsen inte är tillgängliga för dig.

Länkarna nedan ger dig instruktioner om hur du ändrar inställningarna i din webbläsare. Om du använder mer än en webbläsare, kom ihåg att radera cookies från alla webbläsare.

Hur du raderar cookies / Microsoft Internet Explorer

Radera cookies / Google Chrome

Radera cookies / Mozilla Firefox

Radera cookies / Opera

Var kan jag vända mig?

Om du har frågor om sekretess, databehandling och sekretesspolicyn kan du kontakta oss via e-post: info[at]frescon.fi